Skolbarnen i Baro Kunda
Intervju av skolbarnen i Kololi
Hembesök hos några nya fadderbarn i byn Kololi
Ett nytt fadderbarn har fått en gåva från sin fadder i Sverige