Avgifter

Medlemsavgiften är 150:-/år.

Den täcker administrativa kostnader, samt två nummer av
tidningen Vida Vyer, som är gemensam för samtliga gambiagrupper.

Skolavgifterna per år är följande:

Nursery school Förskola
Primary school Klass 1-6
Middle school Klass 7-9
High school Gymnasium/Yrkesskola
500 kr
600 kr
1200 kr
1800 kr

Du som vill bli fadder eller på annat sätt vill hjälpa oss i vårt arbete
i Gambia kan kontakta föreningens kontaktperson.

Du som vill ge ett bidrag till vår verksamhet använd vårt
post- eller bankgironummer.

Postgiro: 39 18 32 - 3 Bankgiro: 5330 - 2782

Vi önskar dig varmt välkommen som medlem i Kololi Gambia Sponsorship !

Kontaktperson är: Elisabeth Ohlsson

Postadress:
Kololi Gambia Sponsorship
c/o: Ohlsson
Västanvinden 11
681 38 Kristinehamn

Ring oss på 0550-82223, eller skicka mail på info@fadderbarn.org