Kololi Gambia sponsorship - KGS -
är en fristående och ideell gambiagrupp som bildades i Kristinehamn 1992.
Vår målsättning är framför allt att hjälpa fattiga barn i Gambia
att utbilda sig. Om ekonomisk möjlighet finns sponsrar vi även
skolbyggen och annan hjälp till självhjälp.

Vår grupp har medverkat till byggandet av fyra skolor,
Kololi Nursery School, Mariama Kunda Nursery School,
Dingeri School samt Baro Kunda Lower Basic School.

Skolundervisningen som sker på engelska börjar vanligtvis
i Nursery School vid fem års ålder.
Vid sju år går man över till Primary School som är sexårig.
Efter Primary School får eleven genom examen tentera in till
Junior Secondary School (Middle School) som är treårig.
Därefter kan eleven gå ytterligare tre år i Senior Secondary School
(High School) förutsatt att betygen från Junior Secondary är godkända.

Föreningen har förnärvarande 170 st fadderbarn.
Antalet faddrar/medlemmar är 172 st, spridda över hela Sverige.
En del har flera fadderbarn. De fadderbarn som av olika anledningar
mist sin fadder ca. 10-15 st, får sin skolavgift betald från överskottet av växlingskursen, inkomster från försäljning av gambiskt hantverk och lotterier.

KGS har ett bra samarbete med de svenska volontärerna,
som är anställda av gambiagrupperna, övrig personal på kontoret
i Gambia och kvinnorna i en nybildad kvinnogrupp i byn Kololi.
Fyra gambiska kvinnor, varav tre i YIRIWA KAFFO kvinnogruppen
fungerar som kontaktpersoner i byn Kololi.
De har god personkännedom i byn och vet vilka familjer som är i störst behov av ekonomisk hjälp. De väljer alltså ut de fadderbarn som behöver hjälp.
Genom att skicka e-post mellan Sverige och kontoret i Gambia får vi den information vi behöver om barnet och dess familj o.s.v.
Vi åker ner till Gambia varje år, då vi gör hembesök hos de nya fadderbarnen
och kontrollerar att barnen fått sina pengar,
att de sköter sin skolgång o.s.v.
Det är också regel att fotografera barnet vartannat år så
att faddern får ett fotografi på "sitt" barn.